20.03.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.3.2019-15.3.2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 1.3.2019-15.3.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

  •  7.3.2019 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu, č. 67/2019 – doplnění Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadě než ve státě, jehož jsou občany
  • 7.3.2019 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, č. 68/2019 – Česká republika považuje za bezpečné země původu nově dalších 12 zemí (Alžírsko, Austrálie, Ghana, Gruzie, Indie, Kanada, Maroko, Moldavsko, Nový Zéland, Senegal, Tunisko, Ukrajina)
  • 14.3.2019 - Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, č. 71/2019 – Ústavní soud zamítl návrh skupiny 30 senátorů na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, případně na zrušení § 2 odst. 1 písm. b), písm. k) ve slovech „nebo národní podnik“, písm. n) a § 8 odst. 3 téhož zákona.
  • 14.3.2019 - Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, č. 74/2019 – zákon upravující některé otázky související s Brexitem (odchodem Spojeného království z Evropské Unie) bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení z EU – např. pobyt občanů Spojeného království nebo jejich rodinných příslušníků na území ČR, nabývání státního občanství ČR, přístup na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti a další

Zdroj: Sbírka právních předpisů