29.05.2018

Vítězství zdravého rozumu potvrzeno

Schválený návrh přináší změnu v tom, že u uvolněných zastupitelů všech obcí a neuvolněných radních statutárních měst a jejich městských obvodů a částí bude neveřejné oznámení o movitém majetku a o závazcích. U neuvolněných radních (s výjimkou statutárních měst a jejich městských obvodů a částí) bude neveřejné oznámení o movitém majetku, závazcích a příjmech.

Svaz měst a obcí ČR děkuje všem poslankyním, poslancům, senátorkám a senátorům, kteří vyslyšeli komunální politiky a hlasovali pro kompromisní návrh novely zákona o střetu zájmů, který byl dohodnut v dolní komoře Parlamentu ČR za účasti zástupců politických stran, Ministerstva spravedlnosti, uskupeni neziskových organizací Rekonstrukce státu, a samozřejmě Svazu měst a obcí ČR.

Schválený návrh přináší změnu v tom, že u uvolněných zastupitelů všech obcí a neuvolněných radních statutárních měst a jejich městských obvodů a částí bude neveřejné oznámení o movitém majetku a o závazcích. U neuvolněných radních (s výjimkou statutárních měst a jejich městských obvodů a částí) bude neveřejné oznámení o movitém majetku, závazcích a příjmech.

Věříme, že se na základě této zprávy podaří zvrátit avizovaný odchod mnoha zkušených a odpovědných zastupitelů a nebudou tak ohroženy nadcházející komunální volby. Svaz si je vědom, že jde jen o kompromis v souvislosti s termínem pro podání přiznání do 30. 6. 2018 a před komunálními volbami na podzim 2018, a proto i nadále trvá na analýze dopadů zákona o střetu zájmů a jeho následné úpravě zajišťující důstojnost zastupitelů.