24.01.2018

Veřejný ochránce práv radí při správě místních poplatků a některých dalších veřejnoprávních pohledávek

Publikace se věnuje tématům jako promíjení místního poplatku za komunální odpad, postavení nezletilých poplatníků poplatku za komunální odpad, vyměřování, zvyšování nebo osvobozování od tohoto poplatku. Dále v ní naleznete informace o podání učiněných emailem nebo vymáhání veřejnoprávních pohledávek.

Kancelář veřejného ochránce práv zpracovala Průvodce vybranými problémy správy místních poplatků a některých dalších veřejnoprávních pohledávek. Publikace se věnuje tématům jako promíjení místního poplatku za komunální odpad, postavení nezletilých poplatníků poplatku za komunální odpad, vyměřování, zvyšování nebo osvobozování od tohoto poplatku. Dále v ní naleznete informace o podání učiněných emailem nebo vymáhání veřejnoprávních pohledávek.

Publikaci ke stažení naleznete zde.

 

 

PhDr. Ing. Ilona Masopustová, SMO ČR