30.03.2012

Veřejná správa on-line

Používání webových stránek je dnes pro organizace veřejné správy naprostou samozřejmostí. Ke konci roku 2010 je mělo 91 % organizačních složek státu, 100 % krajů a 97 % všech obcí. Pouze 199 obcí, a to z nejmenších velikostních kategorií, webovou prezentaci neprovozovalo. Řada státních organizací navíc umožňuje veřejnosti přístup k internetu v prostorách úřadu, nejvíce je tato možnost nabízena ze strany menších obcí.

Používání webových stránek je dnes pro organizace veřejné správy naprostou samozřejmostí. Ke konci roku 2010 je mělo 91 % organizačních složek státu, 100 % krajů a 97 % všech obcí. Pouze 199 obcí, a to z nejmenších velikostních kategorií, webovou prezentaci neprovozovalo.
Řada státních organizací navíc umožňuje veřejnosti přístup k internetu v prostorách úřadu, nejvíce je tato možnost nabízena ze strany menších obcí. Tuto službu pak v roce 2010 využilo 110 tisíc jednotlivců starších 16 let. Každý desátý obecní úřad nabízí na území své obce také bezplatné bezdrátové připojení k internetu (WiFi), čehož vloni využila 4 % domácností.

Naprostá většina organizací veřejné správy (přes 90 %) má na svých stránkách informace k životním situacím. Již méně častou službou je poskytování administrativních formulářů ke stažení a službou nabízenou jen v omezené míře je pak možnost úplného elektronického podání. „Například administrativní formulář ke stažení nabízelo 48 % obecních úřadů, ale jeho on-line vyplnění umožňovalo již pouhých 13 % úřadů“, říká Eva Skarlandtová z Českého statistického úřadu.

Velmi důležitým faktorem při nabízení on-line služeb občanovi je samozřejmě také to, zda vůbec a do jaké míry lze danou záležitost vyřídit on-line. Osobní a matriční doklady je stále nutné vyřizovat osobně, žádost předkládat na originálním tiskopise a hlavně přikládat další potřebné doklady či fotografie. Oproti tomu lze stavební povolení vyřídit již zcela on-line. I přes tento fakt však není občanům ze strany veřejné správy možnost úplného elektronického vyřízení příliš nabízena. Limitujícím faktorem může být také požadavek, aby občané pro úplné elektronické vyřízení vlastnili elektronický podpis.

V loňském roce došlo u jednotlivců k výraznému meziročnímu nárůstu používání internetu vůči státní správě, a to z 22 na 40 %. „Důvodem bylo probíhající sčítání lidu, domů a bytů 2011,“ vysvětluje skokový meziroční nárůst Martin Mana z ČSÚ. I díky tomuto největšímu statistickému šetření tak v České republice dosáhl podíl jednotlivců využívajících internet ve vztahu k veřejné správě průměru EU.

Oproti jednotlivcům je mnohem častěji ze strany podniků internet ve vztahu k veřejné správě využíván k úplnému elektronickému podání. V roce 2010 využila tuto možnost téměř polovina podniků. Internet k elektronickému přiznání daně z příjmu právnických osob využilo 13 % společností. Ještě častěji je internet využíván podniky pro přiznání daně z přidané hodnoty a pro vyřízení služeb České správy sociálního zabezpečení. Obě tyto služby zcela on-line vyřizuje zhruba čtvrtina firem.

Zdroj: Český statistický úřad