20.04.2018

Ve střetu zájmů a rozumu zvítězil ve Sněmovně zdravý rozum

Norma vymezuje údaje, které budou veřejné a které neveřejné (zejm. mzdy, movité věci a závazky neuvolněných funkcionářů). Tento návrh vychází z kompromisu dojednaného za účasti Svazu měst a obcí ČR na půdě Poslanecké sněmovny již koncem února 2018.

Poslanci po velmi emotivní debatě před chvílí schválili komplexní pozměňovací návrh novely zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk 33), přijatý v Ústavněprávním výboru. Norma vymezuje údaje, které budou veřejné a které neveřejné (zejm. mzdy, movité věci a závazky neuvolněných funkcionářů). Tento návrh vychází z kompromisu dojednaného za účasti Svazu měst a obcí ČR na půdě Poslanecké sněmovny již koncem února 2018.

Návrh paní poslankyně Kovářové a pana poslance Nachera, aby nahlížení bylo jen na žádost a současně dotyčný veřejný funkcionář byl informován o tom, že byla taková žádost podána, nebyl schválen. Stejně tak návrh pana poslance Michálka, který navrhoval z povinnosti podávat oznámení vyjmout zastupitele, starosty a místostarosty v obcích, které v uplynulých třech letech hospodařily s majetkem menším než 50 000 000 Kč nebo jejichž výdaje v kterémkoliv roce z uplynulých 3 let nepřesáhly 50 000 000 Kč.

Doufáme, že zdravý rozum zvítězí i v Senátu a novela nabyde účinnosti před 30. červnem 2018, který je nejzazším datem pro podání oznámení dle zákona o střetu zájmů.

Držme si palce, aby se představitelé obcí opravdu nemuseli veřejně „svlékat do naha“.

 

 Mgr.  František Lukl, MPA

předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov