23.04.2018

Ve střetu zájmů a rozumu v Poslanecké sněmovně zdravý rozum zvítězil

Svaz pozitivně hodnotí novelu zákona o střetu zájmů, kterou schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení v pátek 20. dubna 2018. Jedná se o kompromisní návrh, který umožní rychlé řešení negativních dopadů zveřejňování některých údajů z majetkových přiznání zastupitelů ještě před podáváním oznámení o majetku v červnu 2018 a komunálními volbami. Svaz ovšem i nadále jasně deklaruje požadavek na následnou kompletní revizi zákona.

PRAHA, 23. dubna 2018 –  SMO ČR pozitivně hodnotí novelu zákona o střetu zájmů, kterou schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení v pátek 20. dubna. Jedná se o kompromisní návrh, který umožní rychlé řešení negativních dopadů zveřejňování některých údajů z majetkových přiznání zastupitelů ještě před podáváním oznámení o majetku v červnu 2018 a komunálními volbami. Svaz ovšem i nadále jasně deklaruje požadavek na následnou kompletní revizi zákona.

Novela vychází z kompromisu, který byl dohodnut v dolní komoře Parlamentu ČR za účasti zástupců politických stran, Ministerstva spravedlnosti, uskupeni neziskových organizací Rekonstrukce státu a Svazu měst a obcí ČR. Pracovní skupina se shodla na tom, že za hlavní problém jsou považovány především negativní dopady zveřejňování některých údajů z majetkových přiznání. Jedná se tak o posun vpřed, který by mohl alespoň částečně zabránit odchodu schopných lidí z komunální politiky.

Přesun informací o věcech movitých a závazcích všech zastupitelů, vyjma hl. města Prahy, a o příjmech a jiných majetkových výhodách neuvolněných zastupitelů, s výjimkou statutárních měst, do části neveřejné považuji za úspěch s ohledem na požadavek zachování transparentnosti veřejné správy,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl s tím, že Svaz i nadále požaduje kompletní revizi zákona.

Větší ochranu neuvolněných funkcionářů Svaz vnímá jako opodstatněnou. Odstupňování veřejně přístupných údajů má být ústavně konformní. Vzhledem k tomu byla připravena úprava zákona tak, aby zajistila zmírněný režim pro určité méně exponované funkcionáře.

Návrh na omezení přístupu veřejnosti k údajům z majetkových přiznání zastupitelů na žádost ve Sněmovně jen těsnou většinou hlasů neprošel. „Svaz vnímá návrh na omezení přístupu k údajům zastupitelů pouze na žádost ze strany zastupitelů jako opodstatněný. Nicméně žádost je jen procesní překážka v přístupu, nikoliv ochrana před zveřejněním (zpřístupněním) určitých údajů z majetkových přiznání, jelikož si jeden žadatel může podat hromadnou žádost na každého funkcionáře v registru. S ohledem na potřebu přijmout změny, aby byly účinné před 30. 6. 2018 (termín k podání oznámení do registru), bylo jako nejvhodnější při vyjednávání kompromisu vybráno řešení spočívající v omezení uveřejnění některých údajů pro funkcionáře obcí.“ doplnil Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek.