01.08.2019

Upozornění na opětovné podvodné e-maily a podvodná volání

Byť jsme uprostřed letních prázdnin a „okurková“ sezóna je na svém vrcholu, opět se objevily další případy podvodných e-mailů a podvodných volání. Proto buďte velice pozorní při jakékoliv telefonické i e-mailové komunikaci. Opakování jest matkou moudrosti, a proto si pojďme připomenout pár základních pravidel, jejichž dodržováním se lze snad vyvarovat zbytečných problémů. 

Byť jsme uprostřed letních prázdnin a „okurková“ sezóna je na svém vrcholu, opět se objevily další případy podvodných e-mailů a podvodných volání. Proto buďte velice pozorní při jakékoliv telefonické i e-mailové komunikaci. Opakování jest matkou moudrosti, a proto si pojďme připomenout pár základních pravidel, jejichž dodržováním se lze snad vyvarovat zbytečných problémů.
Vždy máte mít čas na rozmyšlenou
Nikdy nikomu po telefonu nic nepřislibujte. Každý, ať už občan, zastupitel či starosta, má právo si vše rozmyslet, seznámit se s podrobnostmi, zjistit si související informace. Vždy si vzpomeňte na taková ta titěrná písmenka různých všeobecných obchodních podmínek, kdy se pak jeden nestačil divit, co to vlastně podepsal. Pokud Vám tedy někdo telefonicky něco nabízí, nic nepřijímejte a odkažte ho na oficiální e-mail obce, nechť zašle svou kompletní nabídku i s podklady. Základní pravidlo tedy je, nic telefonicky neodsouhlasit, aniž bychom měli podrobné informace v ruce.
Ptejte se
Rovněž je třeba mít kompletní a určité informace. Vyskytly se podvodné e-maily typu „Předsoudních výzev“. Než-li cokoliv zaplatíte či začnete na dané téma jakkoliv komunikovat, projednejte danou záležitost s účetní, dalšími zastupiteli nebo osobami, které by měli mít o dané věci povědomí. Zaplacené peníze byste již těžko vymáhali zpět a abyste něco vůbec platili, potřebujete přece znát základní informace jako například konkrétní identifikaci osoby, které byste měli dlužit, číslo faktury, datum splatnosti faktury, za co byla a kým faktura vystavena a zda vůbec taková faktura byla Vámi (obcí) přijata a zda jste vůbec něco takového objednali. Teprve po důkladném zvážení uplatňovaného nároku se můžete rozhodnout, co s danou věcí uděláte, tj. zda se jedná o nárok opodstatněný či ne a podle toho situaci řešit.
Nebojte se obrátit na policii
Konečně, pokud budete mít jakékoliv podezření, že jednání dané osoby není v souladu se zákonem, ba že se jedná o pokus o uvedení Vaší osoby v omyl s cílem vymoci z Vás bezdůvodné plnění, rozhodně se obraťte na Policii České republiky. Myslete i na to, že tím můžete pomoci ostatním, kteří by se mohli dostat do Vaší situace.
Sdílejte své zkušenosti
Už v dětství jsme se všichni učili zásadu „dvakrát měř, jednou řež“ a v případě tzv. podvodných e-mailů a podvodných volání tato zásada platí snad i více než dvojnásob. Nenechejte se nikým ani ničím k něčemu nutit, řádně vše rozmyslete a važte v případě telefonických hovorů svá slova (však nezapomeňte, že jsou ve většině případů volající mazaní a hovory si nahrávají a uchovávají), a i jedno v nevhodnou chvilku řečené „ano“ může mít své důsledky. Neplaťte nic, o čem nemáte ověřeno, že platit máte. A nebojte se sdílet své zkušenosti a varovat ostatní, ať už mezi sebou nebo našim prostřednictvím.

Alena Klimtová, Kancelář SMOČR