10.10.2012

Svaz podporuje kvalitní architekturu

Svaz v souladu s politikou architektury poskytl záštitu mezinárodní soutěži mladých architektů YOUNG ARCHITECT AWARD 2013. Tématem příštího ročníku jsou „bolavá místa středů a okrajů měst a obcí“. Zpracované studie by měly být inspirací a návodem, jak lze přistupovat k řešení venkovského a městského prostoru. Připojte se i vy se svým návrhem.

Svaz v souladu s politikou architektury poskytl záštitu mezinárodní soutěži mladých architektů YOUNG ARCHITECT AWARD 2013. Tématem příštího ročníku jsou „bolavá místa středů a okrajů měst a obcí“. Zpracované studie by měly být inspirací a návodem, jak lze přistupovat k řešení venkovského a městského prostoru. Připojte se i vy se svým návrhem.

Mladí architekti pomáhají řešit problémy měst

Chybějící veřejná prostranství, chátrající průmyslové stavby a nevyužívané historické budovy bývají častým zdrojem problémů mnoha měst a obcí. Najít pro ně řešení, která vyléčí tato „bolestivá“ místa, však není jednoduché. Pomoci zástupcům samosprávy v této nelehké situaci mohou mladí architekti, kteří přináší nové nápady a neotřelý pohled na současnou architekturu.

Potenciál nové „architektonické krve“ pravidelně potvrzuje soutěž YOUNG ARCHITECT AWARD, která již čtvrtým rokem představuje nadějné začínající architekty ve věku do 33 let. A ze zmíněného potenciálu mladé generace mohou těžit i města. Soutěžící totiž mnohdy ve svých projektech řeší konkrétní architektonické problémy českých měst, např. na zadání posledního ročníku se podílel i Národní památkový ústav. Soutěž tak díky spolupráci se zastupitelstvy otevírá mladým architektům dveře pro budoucí kariéru a městům příležitost získat originální architektonické návrhy. 

Pevně věříme, že výstupy ze soutěže, tedy návrhy účastníků na jejich řešení, využijí i místní samosprávy k dialogu s veřejností a rozšíří tak komunikaci soutěže o prezentaci konkrétních prací autorů na konkrétní regionální téma,“ vysvětlil význam soutěžní přehlídky člen poroty, architekt Petr Lešek z atelieru PROJEKTIL ARCHITEKTI.

Historické domy i továrny

V letošním ročníku se soutěž YOUNG ARCHITECT AWARD, která probíhala podle soutěžního řádu České komory architektů, zaměřila na téma „Veřejného prostoru v historickém kontextu“, tedy problematiku městských lokalit zatížených minulostí. Mezi oceněnými pracemi dominovala práce Terezy Komárkové z Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Zaměřila se na problém knihovny Martina Kabátníka v Litomyšli. "Nahrazením nevyhovující knihovny oživuje historické náměstí o nový veřejný prostor, komunikace a městské vybavení. Současně architektonicky intimně dotváří jedinečné historické prostředí," stojí v hodnocení poroty. Pozornosti poroty neunikl ani návrh revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace. „Projekt velmi citlivě přistupuje k revitalizaci historické dominanty města a plně splňuje vypsané soutěžní zadání,“ shodla se odborná porota. Autor studie Tomáš Zdvihal, rovněž z liberecké techniky, si za své dílo odnesl Cenu rektora ČVUT. 

Architekty však nejvíce lákala veřejná místa v Praze a Brně, řešili např. osud nákladového nádraží Žižkov či proměnu Michnova paláce na Kampě v multifunkční divadelní budovu, aktuální je také návrh na experimentální divadelní scénu v Českém Krumlově. V moravské metropoli se architekti soustředili na okolí hlavního nádraží v Brně a oživení zpustlého areálu Zbrojovky Brno. Stranou zájmu nezůstala ani veřejná prostranství v Liberci, Plzni, Domažlicích, Ostravě a v dalších 11 českých městech.

Bolavá místa středů a okrajů měst a obcí

Mottem připravovaného 5. ročníku soutěže se stal výrok předního dánského architekta Jana Gehla: „Nejdřív zformujeme svoje města a pak naše města zformují nás.“ Problematická místa, která se budou řešit v rámci příštího ročníku, by měla být definována i ve spolupráci s představiteli měst a obcí. Témata by měla vycházet z každodenní znalosti problémů
a z potencionálu těchto sídel. Zpracované studie se pak mohou stát inspirací a návodem, jak lze přistupovat k řešení zadaných nevyhovujících míst. Výsledky soutěže pomohou otevřít diskusi o budoucí výstavbě mezi obyvateli měst a zastupiteli. Zároveň mohou být podkladem pro případné vypsání soutěže o návrh dle zákona o veřejných zakázkách. Přihlášené projekty do 5. ročníku posoudí opět renomovaní architekti.

Aleš Povr, 4INFO.CZ

Související článek: Využijte možnost architektonického návrhu Vaší lokality nebo prostoru