23.10.2018

Svaz měst a obcí ČR podporuje poslaneckou novelu přestupkového zákona

Na pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny bylo zařazeno projednávání sněmovního tisku č. 274, kterým je poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákoon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Na pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny bylo zařazeno projednávání sněmovního tisku č. 274, kterým je poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákoon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Návrh má podporu vlády.

Na základě vyhodnocení fungování zákona č. 250/2016 Sb., v prvním roce jeho účinnosti se navrhují změny, které směřují k odstranění nadbytečné administrativní zátěže. Jedná se o novelu, jejímž cílem je stanovit, že příkazem na místě lze uložit pokutu pouze v případě, že přestupek nelze vyřídit domluvou. Zároveň se navrhuje vypustit možnost uložit správní trest napomenutí příkazem na místě. Vypuštění institutu domluvy mělo široké dopady do praxe. Předešlá úprava sice nijak nevysvětlovala, co si pod domluvou představit, šlo však o široce rozšířený prostředek řešení zejména bagatelních přestupkových jednání nebo skutků, kde by bylo nehospodárné až kontraproduktivní jejich projednávání ve zkráceném, natož nezkráceném, řízení. Návrat domluvy bude tedy představovat neformální vyřízení přestupku, které bude přicházet v úvahu před zahájením řízení o přestupku. Domluva nebude, na rozdíl od napomenutí, ukládána rozhodnutím. Domluva přitom bude využívána zejména v případech, kdy míra společenské škodlivosti daného činu je natolik nízká, že uložení pokuty by bylo s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele nepřiměřené.

Svaz měst a obcí ČR jednoznačně podporuje návrh na znovuzavedení domluvy do zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Svaz měst a obcí ČR opakovaně upozorňoval na skutečnost, že vypuštění omluvy a zavedení institutu napomenutí značně komplikuje řešení „bagatelních“ přestupků. Institut napomenutí v praxi působí více škody, než užitku, proto vítáme snahu o urychlenou nápravu. 

Ivona Mottlová, Kancelář SMO ČR