23.10.2018

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s rozšiřováním kompetencí NKÚ

Na pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny byly zařazeny sněmovní tisky č. 229 a 230. Jedná se o poslanceké návrhy, jejichž cílem je rozšířit rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny byly zařazeny sněmovní tisky č. 229 a 230. Sněmovní tisk č. 229 je návrh, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Cílem návrhu zákona je rozšířit rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Návrh novely Ústavy je současně doprovázen novelou zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, která je předložena jako sněmovní tisk č. 230.

Oba sněmovní tisky byly předloženy skupinou poslanců, a to bez komunikace se Svazem měst a obcí ČR. Svaz měst a obcí České republiky tyto zásadně odmítá. Připomínáme, že od roku 2001 se jedná v pořadí již o osmý, respektive devátý pokus o legislativní zakotvení širších kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“). Podle našeho názoru trpí i aktuálně předložené návrhy stejnými nedostatky, pro které byly v předcházejících letech většinově odmítány.

  1. Multiplicita kontrol: namísto racionální redukce současného systému kontrolní činnosti státu ve vztahu k obcím se pouze zavádí další kontrola.
  2. Zásah do samosprávy: návrh zasahuje zcela neodůvodněným způsobem do ústavně zaručených práv územní samosprávy.
  3. Nevhodné legislativní, resp. ústavně právní řešení.

V souvislosti s těmito tisky znovu upozorňujeme na základní požadavek územních samospráv, jímž je zpřehlednění, zjednodušení a zprofesionalizování kontrol (nejen) obcí tak, aby kontroly obce, pokud možno příliš nezatěžovaly a kontroly se co do obsahu nepřekrývaly. Splnění takového požadavku ovšem vyžaduje důkladnou revizi stávajících kontrolních mechanismů a jejich nové nastavení. Rovněž je třeba poskytnout záruku, že nebude zasahováno do ústavně garantovaného práva na samosprávu. V takto vymezeném právním rámci lze zahájit odbornou diskuzi o účelnosti případného rozšíření kontrolní kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ivona Mottlová, Kancelář SMO ČR