13.01.2012

Svaz jednal s ministrem zemědělství

Předseda Svazu měst a obcí ČR Jiránek jednal dne 13. ledna 2012 v Kladně s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Základními tématy jejich rozhovoru byly problémy spjaté se současným a budoucím programovacím obdobím v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

Předseda Svazu měst a obcí ČR Jiránek jednal dne 13. ledna 2012 v Kladně s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Základními tématy jejich rozhovoru byly problémy spjaté se současným a budoucím programovacím obdobím v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. 

Základní infrastruktura na venkově: tradiční problém

Svaz v první řadě apeloval na ministra Bendla, aby se resort zasadil o řešení financování základní infrastruktury na venkově (dopravní infrastruktura, školy, radnice, spolkový život atp.). Pokud v obcích je dobrá, obyvatelé venkov neopouští. Svaz proto ministra vyzval, aby jeho resort přispěl k nalezení způsobu, jak tyto problémy na venkově financovat. Například navrhl, aby od roku 2014 šlo na opatření pro venkovské obce 50 % prostředků budoucího Programu rozvoje venkova. Slibným v tomto směru byl ministrův závazek, že hodlá být nejen ministrem zemědělců, ale také venkova, takže na obce bude pamatovat.

Program rozvoje venkova a jeho financování

Dalším problematickým bodem současného programového období je udržitelnost financování Programu rozvoje venkova. Ministerstvo zemědělství připravuje legislativní návrh na sloučení Pozemkového fondu s pozemkovými úřady. Aby bylo zachováno financování předmětného programu, navrhuje ministerstvo, aby zákon stanovil, že finanční prostředky získané z Pozemkového fondu po přijetí zákona o sloučení zůstanou i nadále v resortu zemědělství. Vzhledem k důležitosti Programu rozvoje venkova pro financování aktivit obcí předseda Svazu tento návrh uvítal.

Pozemkové úpravy

Na komplexní pozemkové úpravy je podle Bendla v současnosti dostatek finančních zdrojů v současném Programu rozvoje venkova. Vzhledem k nutnosti vyčerpat tyto peníze Svaz navrhuje, aby výzva byla otevřena na jaře tohoto roku a nikoliv jen na podzim, což ministr přislíbil zvážit. Pokud však budou pozemkové úpravy stále probíhat tak jako dosud, budou trvat ještě nejméně 20 let. Podle Bendla je zde však ještě nový problém - vlastnictví cest, které kvůli nim vznikly. Ministr Bendl souhlasil s návrhem předsedy Jiránka, aby pozemkové úpravy měly být upřednostněny v těch obcích, kde předem vyřeší problematiku vlastnictví předmětných cest a také tam, kde jsou pro pozemkové úpravy i jiné důvody (např. vytvoření protipovodňových opatření).

Komplexních pozemkových úprav se týkají také církevní restituce. U nich se účastníci shodli, že je nutné církvím zachovat co nejširší flexibilitu s nakládáním jejich majetku v souladu s Ústavou ČR, která nedělá rozdíl mezi vlastnictvím.