04.07.2018

Stanovisko Svazu k návrhu odměn členům volebních komisí

Ministerstvo vnitra předložilo do připomínkového řízení návrh na navýšení odměn členům okrskových volebních komisí. Svaz k danému návrhu vyjádřil své stanovisko. Vítáme návrh na navýšení odměn členům volebních komisí, po kterém členská základna Svazu dlouhodobě volá.

Jak jsme již avizovali v našem článku Návrh odměn členům volebních komisí, Ministerstvo vnitra předložilo do připomínkového řízení návrh na navýšení odměn členům okrskových volebních komisí. Svaz k danému návrhu vyjádřil své stanovisko.

Vítáme návrh na navýšení odměn členům volebních komisí, po kterém členská základna Svazu dlouhodobě volá. Navýšení odměn má však i nechtěný negativní dopad u některých členů volebních komisí, zejména v případě souběhu voleb, neboť vznikne povinnost odvodů na sociální pojištění a konečná odměna bude nižší než proklamovaná. Svaz měst a obcí ČR proto bude požadovat po MPSV vynětí odměn členů okrskových volebních komisí z povinnosti odvodů na sociální pojištění.

Vnímáme navrhované navýšení jako pozitivní trend v oblasti odměňování členů volebních komis. Současně očekáváme pravidelné navyšování odměn v závislosti na ekonomickém růstu a v souladu s navyšováním průměrné mzdy ve společnosti. Požadujeme, aby i v budoucnu byly odměny členů okrskových volebních komisí navyšovány tak, aby odpovídaly náročnosti práce členů okrskových volebních komisí a byly odpovídající průměrné mzdě v daném období. 

V  případě dvoukolových voleb (senátní, prezidentské) navrhujeme, aby odměna za první a druhé kolo voleb byla stanovena ve stejné výši. Tj. v případě, že by volba proběhla pouze v jednom kole, pak členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen „odměna“) ve výši 1 800 Kč, zapisovateli a místopředsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 200 Kč. Pokud by se konalo další kolo voleb, pak členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen „odměna“) ve výši 1 250 Kč, zapisovateli a místopředsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 550,- Kč a předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 600,- Kč v prvním kole voleb a stejná částka by náležela za výkon funkce v druhém kole voleb. V případě dvoukolových voleb se často opakuje situace, kdy člen okrskové volební komise se zúčastní pouze prvního kola a ve druhém kole se účastnit odmítne. Náhradníci do druhého kola pak odmítnou svoji účast s poukazem na výši odměny, která náleží za druhé kolo a která je výrazně nižší než za kolo první. Starosta je pak postaven do obtížené situace, kdy musí zajistit příslušný počet členů okrskových volebních komisí, ale chybí lidské zdroje. Pokud by došlo k proporcionálnímu rozdělení odměny za první a druhé kolo, mohlo by to mít významný dopad na účast členů okrskových volebních komisí v obou kolech. O dalším vývoji předloženého návrhu vás budeme informovat. 

 

Ivona Mottlová, SMO ČR