24.04.2019

Stanovisko MV ČR k možnosti opakovaného ukládání pokut za porušení povinnosti

Odbor veřejné správy,dozoru a kontroly Miniesterstva vnitra ČR zveřejnil nové stanovisko č. 2/2019 k možnosti opakovaného ukládání pokut za porušení povinnosti, které je znakem skutkové podstaty přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu. 

Odbor veřejné správy,dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR zveřejnil nové stanovisko č. 2/2019 k možnosti opakovaného ukládání pokut za porušení povinnosti, které je znakem skutkové podstaty přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu. Stanovisko řeší otázku, zde je  v případě opakovaného ukládání správních trestů za totožné protiprávní jednání v průběhu kontroly založena překážka věci pravomocně rozhodnuté. Stanovisko je uvedeno zde nebo níže ke stažení. 

Zdroj: MV ČR