18.10.2018

Stanovisko Ministerstva vnitra ke kontrole jako postupu před zahájením správního řízení

Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vydal nové stanovisko č. 3/2018. Uvedené stanovisko se zabývá problematikou vzájemného vztahu kontroly a navazujícího správního řízení.

Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vydal nové stanovisko č. 3/2018. Uvedené stanovisko se zabývá problematikou vzájemného vztahu kontroly a navazujícího správního řízení, využitím kontrolních zjištění ve správním řízení, či otázkou možné obrany proti kontrole jako postupu před zahájením správního řízení. Stanovisko ke stažení je přiloženo níže. 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR