16.08.2017

Společné prohlášení organizací hájících zájmy měst a obcí v ČR

Na základě veřejně dostupných informací z projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018 mezi paní ministryní Karlou Šlechtovou a panem ministrem financí Ivanem Pilným, je zatím výsledek takový, že budou pravděpodobně kráceny peníze do kapitoly MMR na státní dotace pro rozvoj

Na základě veřejně dostupných informací z projednávání rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2018 mezi paní ministryní Karlou Šlechtovou a panem ministrem financí Ivanem Pilným, je zatím výsledek takový, že budou pravděpodobně kráceny peníze do kapitoly MMR na státní dotace pro rozvoj venkova pro rok 2018, a to i pod úroveň roku 2017 (cca 500 mil. Kč). Tento prozatímní výsledek je nepřijatelný a velmi paradoxní, jelikož je zřejmé z poměrů alokace příslušných dotačních výzev a podaných žádostí od obcí, že peněz do národního dotačního programu na podporu obnovy venkova řízeného MMR by mělo naopak razantněji přibývat, jelikož jde o jednoduchý a dosažitelný dotační titul pro venkovské obce do 3. tis. obyvatel.