08.03.2018

Souboj o kontrolu měst a obcí se vrací do dalšího kola

Novela zákona, která by rozšířila pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), se po odmítnutí horní komorou Parlamentu ČR v minulém volebním období opět vrací do legislativního procesu. Jedná se o stejnou novelu zákona, podle které by Nejvyšší kontrolní úřad mohl vykonávat kontrolu jak u organizačních složek státu, tak u územních samosprávných celků a jimi zřizovaných a zakládaných právnických osob, což by ovšem v praxi znamenalo duplicitu kontrol a další administrativní zátěž. Svaz měst a obcí ČR, který dlouhodobě volá po uspořádání systému kontrol proti návrhu podal své připomínky.

 

PRAHA, 8. března 2018 Novela zákona, která by rozšířila pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), se po odmítnutí horní komorou Parlamentu ČR v minulém volebním období opět vrací do legislativního procesu. Jedná se o stejnou novelu zákona, podle které by Nejvyšší kontrolní úřad mohl vykonávat kontrolu jak u organizačních složek státu, tak u územních samosprávných celků a jimi zřizovaných a zakládaných právnických osob, což by ovšem v praxi znamenalo duplicitu kontrol a další administrativní zátěž. Svaz měst a obcí ČR, který dlouhodobě volá po uspořádání systému kontrol proti návrhu podal své připomínky.

Podle Svazu nejde o odmítání kontrol jako takových, naopak kontroly mohou působit v jistém ohledu preventivně a územně samosprávné celky se jim nebrání. Musí se však jednat o efektivní a smysluplný přístup. „Města a obce se již v této chvíli potýkají s nadměrnou administrativní zátěží a neustálým reportováním mnohdy shodných či podobných informací. Svaz dlouhodobě apeluje na snížení administrativy a zjednodušení systému kontrol a hlášení, proto návrh nemůžeme podpořit,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „V minulosti jsme uvítali postoj Senátu, který dal jasně najevo, že rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu musí předcházet odstranění duplicit či dokonce multiplicit kontrol. Nejsme jediní, koho by se změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě dotkla, ve výčtu subjektů figurují veřejné vysoké školy, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce a další. Ti všichni budou duplicitou kontrol zatíženi.“

Podle Svazu měst a obcí ČR, který se dlouhodobě otázkou rozšíření pravomocí NKÚ zabývá, by Nejvyšší kontrolní úřad neměl u měst a obcí kontrolovat účelnost a hospodárnost využití prostředků a majetku, ale pouze zákonnost jejich využití. Stejného přístupu by se mělo dostat i právnickým osobám, v nichž má územní samosprávný celek majetkovou účast. Tyto právnické osoby totiž pomáhají naplňovat samosprávnou činnost obcí. Navíc Evropská charta místních samospráv, kterou se Česká republika musí řídit v této věci dovoluje pouze kontrolu zákonnosti využití prostředků a majetku.

„Fakt, že navrhovaná právní úprava se bez větších změn vrací zpět do zákonodárného procesu znamená, že nebyly vyslyšeny argumenty Svazu a dalších připomínkových míst, ani doporučení Senátu a Poslanecké sněmovny o uspořádání systému kontrol dřív, než dojde k jejich rozšíření,“ popisuje situaci ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal a dodává: „Ve své podstatě jsme ve stejné situaci, nepoučeni a začínáme opět od nuly, což odporuje všemu, co by NKÚ chtěl v budoucnu kontrolovat – hospodárnost a účelnost.“

V minulém připomínkovém řízení Svaz také namítal vznik nerovného postavení měst, neekonomičnost rozšíření pravomoci úřadu a tzv. vyprázdnění Ústavy, které změna zákona o NKÚ v podobě, v jaké byla předložena, bude mít. Svaz se rozhodně nebrání kontrole veřejných prostředků. Požaduje však novelu zákonů upravujících kontrolu měst a obcí, která by odstranila multiplicitu kontrol a vytvořila jasný systém. Rovněž by měla provázat kontrolní postupy a celý proces sjednotit.