07.11.2011

Setkání s novým ministrem zemědělství

První kulatý stůl zaměřený na přípravu nového programovacího období svolal nový ministr zemědělství Petr Bendl na 4. listopad 2011. Jednání se pravidelně účastní zástupci organizací sdružujících zemědělce, výrobce, ekology, a proto je možnost zdůraznit také pohled samosprávy velmi důležitá.

První kulatý stůl zaměřený na přípravu nového programovacího období svolal nový ministr zemědělství Petr Bendl na 4. listopad 2011. Jednání se pravidelně účastní zástupci organizací sdružujících zemědělce, výrobce, ekology, a proto je možnost zdůraznit také pohled samosprávy velmi důležitá. Kulatých stolů se účastní předseda Komory obcí Josef Bezdíček, kterého tentokrát vzhledem k jednání předsednictva Svazu zastupovala Jaroslava Kypetová. Opětovně byl vysloven požadavek, aby situace venkova nebyla posuzována pouze v kontextu zemědělství. Investice do venkovské infrastruktury také mají nezanedbatelný vliv na zemědělské podnikání, proto by příští Program rozvoje venkova měl být nastaven ve spolupráci s dalšími odpovědnými ministerstvy. V současné době dochází k dokončení textu vyjádření České republiky k návrhu Společné zemědělské politiky po roce 2013 (tzv. rámcová pozice). Svaz bude mít možnost se k tomuto textu vyjádřit v průběhu listopadu.