16.08.2012

Senátoři dle očekávání zamítli majetkové vyrovnání státu s církvemi

Projednávání majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi zabralo v Senátu Parlamentu ČR celý středeční den. Nakonec dle očekávání byl návrh zamítnut a vrácen Poslanecké sněmovně. Poslanci by o něm měli hlasovat na své zářijové schůzi.

Projednávání majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi zabralo v Senátu Parlamentu ČR celý středeční den. Nakonec dle očekávání byl návrh zamítnut a vrácen Poslanecké sněmovně. Poslanci by o něm měli hlasovat na své zářijové schůzi.

Před samotným projednáním na plénu byl tento materiál diskutován také na jednotlivých senátních výborech. Zasedání některých z nich se zúčastnili také zástupci Kanceláře Svazu. Výbory shodně doporučili materiál zamítnout, neboť v něm shledávají mnoho nespravedlností. Častým argumentem směřujícím proti návrhu pak byl názor, že by se spáchané křivdy neměly napravovat křivdami jinými.

Na samotném senátním plénu pak byla rozprava k návrhu majetkového vyrovnání státu s církvemi velmi dlouhá a bohatá na argumenty různého druhu. Ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková ve své úvodní řeči upozornila, že výnosy z bývalého církevního majetku, který nyní drží stát, činí dle odborných studií až 3 miliardy ročně. Pokud tedy přes dvacet let nebyl stát schopen majetkové vyrovnání vyřešit, pak jednoduchými počty dojdeme opravdu k tomu, že na tolik kritizovanou finanční náhradu za nevydávaný majetek si stát již dávno vydělal.

Senátor Petr Bratský pak upozornil na některé nálezy Ústavního soudu ČR. Připomněl senátorům, že také zákonodárci musí respektovat jeho rozhodnutí a řídit se jimi. Ústavní soud totiž ve svém nálezu, reagujícím na ústavní stížnost podanou s podporou Svazu měst a obcí ČR, stanovil dosavadní nečinnost Parlamentu ČR ve věci majetkové vyrovnání státu s církvemi za protiústavní. Zákonodárce si totiž dle Ústavního soudu nemůže sám vybírat, jakou problematiku bude řešit a jakou nikoliv.

Návrh zákona se nyní vrací zpět do Poslanecké sněmovny, která by o něm měla hlasovat na své zářijové schůzi. Ke schválení bude potřeba minimálně 101 hlasů, pak by mohl zákon odejít k podpisu prezidentovi republiky. Svaz je samozřejmě připraven věnovat maximální úsilí podpoře tohoto návrhu a konečnému dořešení problému s blokovanými církevními majetky.