28.12.2017

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Kvůli velkému zájmu je Ministerstvem vnitra znovu pořádán seminář k novému systému odměňování členů zastupitelstev. Koná se dne 17. ledna 2018 od 9,30 hodin v Praze.

Kvůli velkému zájmu o říjnový seminář k novému systému odměňování členů zastupitelstev, pořádá Ministerstvo vnitra další. Koná se dne 17. ledna 2018 od 9,30 hodin do cca 13 hodin v prostorách Ministerstva vnitra v Praze (bývalá budova Centrotexu, Nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, místnost č. 1.04).  Přednášet bude Ing. Tomáš Pösl, vedoucí oddělení kontroly Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.

Akce je bezplatná. Vstup je možný po předchozím vyplnění
registračního formuláře do 15. ledna 2018 anebo do naplnění přidělené kapacity místnosti pro zástupce ze Svazu. Registraci proto dlouho neodkládejte.

 V případě dotazů se prosím obracejte přímo na zástupce Ministerstva vnitra a to na kontaktech: Ing. Tomáš Pösl, tomas.posl@mvcr.cz nebo Mgr. Matěj Štěpán, matej.stepan@mvcr.cz .

Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR