24.10.2017

Seminář „Analýza potřeb měst a obcí ČR a budoucnost českých samospráv v novém programovém období 2020+“

Nesedí Vám zaměření současných dotačních titulů? Vnímáte, že větším problémem je administrativní zátěž a nekoncepční přístup k řešení problémů než samotné zaměření dotací? Svaz pracuje na změně! Zveme Vás proto na setkání v úterý 5. prosince 2017 od 9.30 hodin (Kongresové centrum Praha, vstup vchodem č. 5), kde Vám přestavíme možnosti úprav, a Vy můžete vymezit oblasti, na které podporu doopravdy potřebujete. Zajímáte se, kam se bude Česká republika ubírat v příštích letech? Poslechněte si prezentaci a podílejte se na vytváření Strategie regionálního rozvoje po roce 2021! Dozvíte se i o pozici Svazu na budoucí programové období a možných národních titulech po roce 2021.

 

Nesedí Vám zaměření současných dotačních titulů? Vnímáte, že větším problémem je administrativní zátěž a nekoncepční přístup k řešení problémů než samotné zaměření dotací? Svaz měst a obcí ČR pracuje na změně! Zveme Vás proto na setkání, kde Vám přestavíme možnosti úprav, a Vy můžete vymezit oblasti, na které podporu doopravdy potřebujete. Zajímáte se, kam se bude Česká republika ubírat v příštích letech? Poslechněte si prezentaci a podílejte se na vytváření Strategie regionálního rozvoje po roce 2021! Dozvíte se i o pozici Svazu na budoucí programové období a možných národních titulech po roce 2021.
 

    5. prosince 2017 od 10:00
Kongresové centrum Praha, vchod č. 5

 program registrace
již není možná, kapacita semináře je vyčerpána
prezentace

 

 

 

 


Svaz měst a obcí České republiky spolu s dceřinou společností MEPCO a Univerzitou Karlovou provádí Analýzu potřeb měst a obcí ČR pro získání podnětů k následnému utváření podoby budoucí kohezní politiky pro období 2021+ a nastavení národních dotačních titulů.

Ve spolupráci s Vámi a prostřednictvím dat z dotazníku o potřebách měst a obcí jsme zjistili, jaké problémy nejčastěji vnímáte. Přijďte se podívat na výstupy ze 732 obcí v ČR. Na základě těchto výsledků jsme se na fokusních skupinách ptali zástupců obcí, měst a statutárních měst, zda jsou tyto problémy reálné. Jak to dopadlo? Nejen na tyto otázky Vám na semináři odpoví zástupci obcí a měst, kteří stojí za tímto projektem.

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá seminář „Analýza potřeb měst a obcí ČR a budoucnost českých samospráv v novém programovacím období 2020+“, který se uskuteční v úterý 5. prosince 2017 od 9.30 hodin v prostorách Kongresového centra Praha. Seminář moderuje Ing. Petr Kulhánek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor statutárního města Karlovy Vary.

Program nabízí vystoupení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, starostů a odborníků z praxe samospráv obcí, zástupců velkých měst a expertů na problematiku kohezní politiky EU.

Účast na akci je bezplatná po předchozím vyplnění registračního fomuláře (registrace již byla ukončena). Kapacita sálu je omezená.


Kateřina Kapková, SMO ČR

 

  Seminář je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.