11.01.2012

Sdělte nám informace o rozloze historického církevního majetku na území vašich obcí

Obracíme se na všechny starosty, místostarosty obcí a členy zastupitelstev v souvislosti s obnoveným jednáním ve věci církevních restitucí a stále nedořešeného narovnání vztahů mezi státem a církvemi. S řadou z Vás jsme již spolupracovali v minulých letech, této spolupráce si velmi ceníme a nyní bychom na ní chtěli navázat. Uvítáme, když nám budete moci sdělit data o rozloze historického církevního majetku, který se na území Vaší obce nachází.

Obracíme se na  všechny starosty, místostarosty obcí a členy zastupitelstev v souvislosti s obnoveným jednáním ve věci církevních restitucí a stále nedořešeného narovnání vztahů mezi státem a církvemi. S řadou z Vás jsme již spolupracovali v minulých letech, této spolupráce si velmi ceníme a nyní bychom na ní chtěli navázat. Uvítáme, když nám budete moci sdělit data o rozloze historického církevního majetku, který se na území Vaší obce nachází.  

V souvislosti s připravovaným projednáváním návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženských společnosti v Poslanecké sněmovně se na Svaz měst a obcí České republiky obrátil odbor církví Ministerstva kultury, který se snaží zajistit všechny dostupné informace týkající se historického církevního majetku. Takový údaj by mohl výrazně pomoci především při odůvodňování návrhu zákona v Poslanecké sněmovně.


Z výše uvedených důvodů a zejména pro to, abychom pro budoucí vyjednávání měli v ruce praktické argumenty od představitelů obcí, Vás proto žádáme o poskytnutí údajů o rozloze historického církevního majetku, který se nyní nachází ve vlastnictví Vašich měst a obcí, a to alespoň ve formě odhadu.


Vaše stanoviska prosím zasílejte v co nejbližší možné době na e-mailovou adresu dedina@smocr.cz.