27.02.2018

Rýsuje se úprava podmínek pro zveřejňování majetkových přiznání

Po úspěšném jednání s premiérem, dosáhl Svaz dalšího vítězství zdravého rozumu! Pracovní skupina pod vedením předsedy Poslanecké sněmovny Vondráčka se shodla na úpravách novely zákona o střetu zájmů. Nyní apelujeme na zákonodárce, aby takto upravenou novelu v zájmu podpory rozvoje všech měst a obci v ČR co nejdříve projednali a přijali.

 

Úpravu a zmírnění novely zákona o střetu zájmů, která mimo jiné přikazuje politikům zveřejnit majetek i ve společném jmění manželů volně na internetu, Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě prosazuje. Po úspěšném jednání s premiérem Babišem (psali jsme v tomto článku), dosáhl Svaz dalšího vítězství zdravého rozumu!

Kompromisní návrh novely zákona o střetu zájmů byl dohodnut v dolní komoře Parlamentu ČR v úterý 27. února 2018 za účasti zástupců politických stran, Ministerstva spravedlnosti, uskupeni neziskových organizací Rekonstrukce státu, a samozřejmě Svazu měst a obcí ČR.

Pracovní skupina pod vedením předsedy Poslanecké sněmovny pana Radka Vondráčka se shodla na úpravách novely zákona o střetu zájmů.

Podstata změny: Veškeré údaje, dosud požadované, budou i nadále v registru vkládány a vedeny.  Do části neveřejné se však přesunou informace o věcech movitých a závazcích zastupitelů. U neuvolněných zastupitelů, vyjma statutárních měst, pak i platové či mzdové záležitosti. Tyto neveřejné údaje budou plně k dispozici dozorovým a kontrolním orgánům vč. organům činným v trestním řízení. Ostatní skutečnosti z majetkových přiznání budou ve stávajícím, veřejném režimu bez žádosti (týká se nemovitostí). 

Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, starosta Kyjova, dohodnuté změny hodnotí jako přijatelný kompromis mezi veřejným zájmem a právem na ochranu soukromí zastupitelů. Věří, že se tak podaří zvrátit avizovaný odchod mnoha zkušených a odpovědných zastupitelů a nebudou tak ohroženy nadcházející komunální volby.

Svaz děkuje všem zúčastněným za konstruktivní přístup a nyní apeluje na zákonodárce napříč politickým spektrem, aby takto upravenou novelu v zájmu podpory rozvoje všech měst a obci v ČR co nejdříve projednali a přijali.

 

Petra Kubařová, SMO ČR
Zdroj:
Facebookový profil Františka Lukla