01.10.2018

Rozúčtování odměn členů okrskových volebních komisí

Na základě četných dotazů obecních úřadů ohledně rozúčtování zvláštní odměny členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) do kalendářních měsíců, v nichž trvalo jejich členství v OVK, Ministerstvo vnitra vydalo podrobnější návod k rozúčtování. 

Na základě četných dotazů obecních úřadů ohledně rozúčtování zvláštní odměny členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) do kalendářních měsíců, v nichž trvalo jejich členství v OVK, Ministerstvo vnitra doplnilo své stanovisko k navýšení zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise o podrobnější návod k rozúčtování. S tímto postupem vyslovilo souhlas Ministerstvo práce a sociálních věcí i Ministerstvo financí. Návod k rozúčtování je ke stažení níže. Stanovisko k navýšení zvláštní odměny je dostupné zde. 

Zdroj: MV ČR