04.07.2017

Registr smluv v plné síle

Po roce částečné účinnosti zákona o registru smluv vstoupila v účinnost ustanovení, která zjednodušeně říkají, že neuveřejněná smlouva je neúčinná a posléze neplatná. Využijte proto metodiky, které připravilo Ministerstvo vnitra ČR.

Po roce částečné účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vstoupila v účinnost ustanovení, která zjednodušeně říkají, že neuveřejněná smlouva je neúčinná a posléze neplatná (týká se samozřejmě „pouze“ smluv, které musí být podle zákona uveřejněny).

Podrobné metodiky připravilo Ministerstvo vnitra ČR a jejich aktualizované znění naleznete zde.

Zdeněk Mandík, SMO ČR