17.07.2012

Prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách zveřejněny!

Po více než třech měsících, kdy je v účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách, se konečně dočkaly svého zveřejnění ve Sbírce zákonů také tři významné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Ty upravují podrobně obchodní podmínky ke stavebním zakázkám, vymezení předmětu zakázek na stavební práce a také náležitosti odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

Po více než třech měsících, kdy je v účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách, se konečně dočkaly svého zveřejnění ve Sbírce zákonů také tři významné prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Ty upravují podrobně obchodní podmínky ke stavebním zakázkám, vymezení předmětu zakázek na stavební práce a také náležitosti odůvodnění veřejné zakázky. Všechny vyhlášky budou účinné od 1. září 2012.

Svaz měst a obcí ČR se zúčastnil vypořádání připomínek k těmto vyhláškám a upozorňoval na jejich zbytečnou složitost a nepřehlednost. Dále také Svaz zásadně nesouhlasil s tím, aby obecně závazná vyhláška stanovovala, jakou výši smluvní pokuty či jak dlouhou splatnost má zadavatel v rámci veřejné zakázky stanovit.

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě celé řady připomínek nakonec všechny vyhlášky poměrně významným způsobem upravilo. Zadavatel tak bude mít stanovené doporučené obchodní podmínky, od kterých se bude moci odchýlit, ale bude muset tuto svou odchylku odůvodnit. Došlo také ke zjednodušení požadavků na rozsah odůvodnění účelnosti, které musí zadavatel zveřejňovat před vypsáním veřejné zakázky.

Podrobnější informace o prováděcích vyhláškách k zákonu o veřejných zakázkách Vám přineseme v následujícím čísle Informačního servisu, které vyjde v září 2012.

Texty všech nových prováděcích vyhlášek ke stažení níže.