03.04.2017

Prodloužení výzvy IROP „Územní studie“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“. Jejím předmětem  je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14:00, a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

ŘO IROP oznámil, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“. Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14:00, a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

Výzva byla vyhlášena v říjnu roku 2015 a v současné době jsou předloženy projekty v hodnotě přibližně 30 mil. Kč. Díky prodloužení termínu příjmu žádostí mají možnost předkládat své žádosti i další žadatelé (obce s rozšířenou působností), kteří by původně stanovený termín nestihli. Více informací naleznete zde

ŘO IROP dále informoval, že výzvy č. 2 „Územní plány“ a č. 3 „Regulační pány“ budou ukončeny dne 31. 3. 2017 v 14:00 tak, jak stanovují texty výzev. Další výzvy v těchto aktivitách ŘO IROP neplánuje.

 
Zdroj: MMR