24.07.2012

Příprava budoucího Programu rozvoje venkova

Při přípravě na budoucí programovací období pro čerpání z evropských fondů probíhá na ministerstvu zemědělství intenzivní práce. Pracovní skupina Venkov se zabývá prioritou č. 6 Programu rozvoje venkova (PRV), která je zaměřena na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Jde v podstatě o jedinou prioritu z celého PRV, kde je věnován prostor pro podporou nezemědělských činností a rozvoj venkovských obcí, např. pomocí investic do drobné infrastruktury apod.

Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. července 2012

Při přípravě na budoucí programovací období pro čerpání z evropských fondů probíhá na ministerstvu zemědělství intenzivní práce. Pracovní skupina Venkov se zabývá prioritou č. 6 Programu rozvoje venkova (PRV), která je zaměřena na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Jde v podstatě o jedinou prioritu z celého PRV, kde je věnován prostor pro podporou nezemědělských činností a rozvoj venkovských obcí, např. pomocí investic do drobné infrastruktury apod. Proto Svaz této prioritě přikládá značnou pozornost a vystupuje velice aktivně, ať už skrze účast na pracovních skupinách nebo připomínkováním materiálů. V současné době skupina pracuje na rozpracování jednotlivých článků Evropského fondu pro rozvoj venkova do konkrétnějších záměrů (tzv. fichí), které budou následně sloužit ministerstvu zemědělství k vyjednávání s Evropskou komisí. V těchto rozpracováních je nutné racionálně zdůvodnit, proč český venkov potřebuje peníze zrovna na vybrané prioritní oblasti a proč ne jinam. Součástí práce je i nastavení vhodných indikátorů, podle kterých se následně bude hodnotit úspěšnost opatření. Indikátory je nutné nastavit takovým způsobem, který je splnitelný, ale zároveň obhajitelný před zástupci Evropské komise. Jde o nelehký úkol, nad kterým si láme hlavu několik odborníků z relevantních ministerstev, orgánů a organizací. Intenzivní práce v této pracovní skupině bude probíhat až do konce prázdnin, kdy by měly být vytvořeny první ucelené návrhy.

Mgr. Tomáš Lysák