06.03.2018

Pozitivní zpráva pro provozovatele pošty Partner

Dozorčí rada České pošty, s.p., v níž Svaz měst a obcí České republiky zastupuje předseda Mgr. Lukl, rozhodla o zvýšení finanční odměny pro smluvní provozovatele pošt Partner o částky od 400,- do 600,- Kč měsíčně navíc podle typu Partnera.

Dozorčí rada České pošty, s.p., v níž Svaz měst a obcí České republiky zastupuje předseda Mgr. Lukl, rozhodla o zvýšení finanční odměny pro smluvní provozovatele pošt Partner o částky od 400,- do 600,- Kč měsíčně navíc podle typu Partnera. Hodí se proto poděkovat především řediteli Janu Foubíkovi, který má projekt Pošta Partner ve své gesci. Česká pošta, s.p. tak reaguje na podněty z území a žádosti o větší míru krytí nákladů, které s provozováním pošty Partner obce mají. Spolu s ostatními územními partnery budeme i nadále prosazovat další míru navýšení, která by dosáhla minimálně 75 % sanování nákladů.

Mezi jinými tématy, která s představiteli České pošty, s.p. intenzivně probíráme je otázka zastupitelnosti na poštách Partner. Řešíme také včasnost doručování a mnohdy absenci samotných doručovatelů.

Těší nás, že představitelé České pošty, s.p. vnímají obce jako nejbližší partnery a věříme, že i nadále bude úzká spolupráce a reflektování námětů z obcí dobrým základem pro efektivní zajišťování služeb v území.

Pokud máte nějaký podnět k fungování projektu Pošty Partner nebo k tématu Česká pošta, s.p., neváhejte nám jej zaslat.

 

zveřejnila Vendula Kouňovská