13.07.2012

Poštovní služby v roce 2013: diskuze o pravidlech stále probíhá

Ještě v průběhu července by se v připomínkovém řízení mělo objevit několik vyhlášek provádějících novelu zákona o poštovních službách. Záměry regulátora představila členům Komory obcí ředitelka odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb Českého telekomunikačního úřadu Ing. Hana Hankiewiczová.

Ještě v průběhu července by se v připomínkovém řízení mělo objevit několik vyhlášek provádějících novelu zákona o poštovních službách. Záměry regulátora představila členům Komory obcí ředitelka odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb Českého telekomunikačního úřadu Ing. Hana Hankiewiczová.

V návaznosti na novelu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, dojde od roku 2013 k plné liberalizaci poštovních služeb. Alternativní provozovatelé budou mít možnost doručovat veškeré druhy zásilek, pokud ovšem budou držiteli příslušné licence. A právě pravidla pro získání licence ovlivní podobu poštovní sítě na venkově. K tématu proběhla diskuze s R. Horáčkem z České pošty již na výjezdním zasedání v červnu v Božanově, v červenci pak na jednání Komory obcí přišla zástupkyně regulátora, tedy Českého telekomunikačního úřadu.

Ing. Hankiewiczová představila záměry a novou úlohu Úřadu v prostředí liberalizovaného poštovního trhu, včetně postupu tvorby prováděcích předpisů. Prezentace je dostupná v Kanceláři Svazu. V průběhu diskuze zdůrazňovali členové zřejmý nesouhlas s nastavenými parametry 10 km dojezdové dostupnosti, která v prostředí venkova může představovat podstatný problém. Není jasné, proč byla stanovena hranice 2500 obyvatel jako velikost obce, kde má být povinně zřízena pošta, resp. provozovna. M. Kabátová (Lhenice) upozornila, že v případě Prachaticka by v území zůstaly pouze čtyři pošty. Dle paní ředitelky však bude konečná podoba vyhlášky zahrnovat rovněž obce, které dnes zajišťují činnosti stavebního a matričního úřadu, předpokládá se také úprava pro horské oblasti. Vyhláška bude dále upřesňovat podmínky provozu motorizovaného doručování. Do mezirezortního připomínkového řízení by návrh měl být zaslán v průběhu července, členové Komory obcí text obdrží k vyjádření.

V diskuzi vystoupil A. Lízner (Příšovice), který považuje různé nastavení vzdálenosti pro města a obce za diskriminační. I. Truksa (Jenišov) uvedl, že Česká pošta již před několika lety aplikovala obdobný model, dojezdová vzdálenost se však rovná 2 km. Nesouhlasí s tím, že se nyní uvažuje vzdálenost 10 km. Zajímal se rovněž o možnost zajišťování prostřednictvím poštovního kiosku, který by mohl být dostupný např. na obci, kde se pošta bude rušit. K. Rejchrt (Božanov) zhodnotil pozitivní zkušenosti ze spolupráce s Českou poštou na projektu Partner, kterého se Božanov účastní. Obává se však, že při změněných podmínkách může být dohoda vypovězena. Uvítal by stabilitu podmínek na minimálně 10 let. Členové se shodli, že není možné na poštu nahlížet jen jako poskytovatele základních poštovních služeb. Současná hustá síť umožňuje zajištění služeb peněžních, výplatu důchodů, distribuci tisku atd. Bez základních služeb nebudou ani služby ostatní. P. Drahovzal (Velký Osek) doporučil zabývat se obdobou systému jako u povinných veřejných telefonních automatů. Cílem Svazu je zachování kvalitních poštovních a dalších služeb v formě, které bude pro občany dostupná.

J. Jech doporučil, aby se téma postupného zhoršování kvality služeb v území (pošty, hasiči, policie, správní činnosti) objevilo mezi body projednávanými při tradičním podzimním setkání s vládou. Svaz by měl opětovně zdůraznit, že není možné obsluhu území posuzovat jen úzkou resortní optikou. Bod zajištění poštovních služeb bude zařazen do podkladů pro jednání předsedy Svazu s náměstkem ministra průmyslu a obchodu, které se uskuteční na konci července.