19.07.2018

Poslanecký návrh na rozšíření kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanci České pirátské strany předložili „své“ návrhy na rozšíření kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Požadují, aby NKÚ mohl kromě rozpočtu a hospodaření se státním majetkem kontrolovat veškeré veřejné prostředky. 

Poslanci České pirátské strany předložili „své“ návrhy na rozšíření kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ). Požadují, aby NKÚ mohl kromě rozpočtu a hospodaření se státním majetkem kontrolovat veškeré veřejné prostředky, například i firmy, v nichž má většinový podíl stát nebo místní samospráva. Kontrole mají podléhat i kraje, hl. město Praha a statutární města. Z procesního i věcného hlediska jsou poslanecké návrhy na zásadní novelu zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu spolu s novelou ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, nadbytečné, neboť paralelně jsou téměř identické návrhy projednávány ve standardním legislativním režimu jako vládní návrhy. Vládní návrhy prošly standardním připomínkovým procesem, vyjádřila se k nim všechna významná připomínková místa a návrhy posoudila Legislativní rada vlády. K těmto návrhům uplatnil Svaz měst a obcí České republiky zásadní připomínky, o čemž jsme Vás informovali zde.

Legislativní rada vlády v rámci projednávání vládního návrhu vyjádřila zásadní výhrady k vládnímu návrhu, mimo jiné i proto, že navržené úpravy mohou významně zasáhnout do ústavou zaručených práv subjektů, na něž má nově dopadat kontrolní pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, především do vlastnického práva a svobody podnikání.

Ačkoliv poslanecké návrhy nejsou předloženy do standardního připomínkového řízení, vyjádřil Svaz měst a obcí České republiky zásadní nesouhlas s nově předloženými návrhy. Návrh poslanecké novely zákona o NKÚ, potažmo Ústavy ČR, zasahuje do ústavně zaručených práv: práva vlastnit majetek, svobody podnikání a porušuje obecné principy rovnosti v právech a zákazu diskriminace, nezakládá možnost účinné obrany proti kontrolním závěrům NKÚ, neřeší duplicitu, resp. multiplicitu již existujících veřejnoprávních kontrol, nezohledňuje funkční kontrolní a sankční mechanismy soukromého práva, zasahuje do ústavně garantovaného práva na samosprávu.

Ivona Mottlová, SMO ČR