16.07.2012

Poslanci schválili ve třetím čtení majetkové vyrovnání státu s církvemi

O krok blíže ke zdárnému konci se přiblížilo majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. V pátek krátce před půlnocí byl návrh zákona o majetkovém vyrovnání schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. I přes bouřlivé diskuze a průtahy, které návrh při projednání ve sněmovně provázely, se tak zákon posunuje v legislativním procesu dále a Senát by ho měl projednat na své zářijové schůzi.

O krok blíže ke zdárnému konci se přiblížilo majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. V pátek krátce před půlnocí byl návrh zákona o majetkovém vyrovnání schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. I přes bouřlivé diskuze a průtahy, které návrh při projednání ve sněmovně provázely, se tak majetkové vyrovnání státu s církvemi posunuje v legislativním procesu dále a Senát by ho tak měl projednat na své zářijové schůzi.

V rámci třetího čtení byly v Poslanecké sněmovně načteny některé pozměňovací návrhy k zákonu o majetkovém vyrovnání. Do návrhu zákona bylo zejména doplněno, že církev při žádosti o navrácení věci bude muset ve všech případech ke své žádosti připojit listinu nebo jiný důkaz o tom, že věc náležela do jejího původního majetku.

Významnou změnou je také prodloužení lhůty, která je zákonem dána církvi a oprávněné osobě (ta osoba, která majetek navrací) na podepsání písemné dohody o vydání věci. Z původně navržených 3 měsíců se tato doba prodlužuje na 6 měsíců.

Otázka majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi vzbuzuje stále řadu negativních emocí. Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě upozorňuje, že přijetí tohoto zákona a konečné uzavření problematiky církevních restitucí je pro velkou řadu obcí a měst téměř životně nezbytné. Tyto obce jsou zcela zásadně omezeny ve svém rozvoji, neboť nemohou disponovat s majetkem, který je blokován právě nedořešenými církevními restitucemi. Svaz bude i nadále podporovat přijetí zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi.