05.10.2020

Placení pojistného na zdravotní pojištění z odměny zastupitele, který je zdravotně pojištěn v jiném členském státě EU

Na základě dotazu zastupitele členské obce Svazu měst a obcí ČR jsme se obrátili na Ministerstvo zdravotnictví s dotazem, jakým způsobem by měly být prováděny a zda vůbec odvody na zdravotní pojištění v případech, kdy se jedná o neuvolněné zastupitele, kteří vykonávají hlavní pracovní poměr v zahraničí. S tím, že v zahraničí jsou prováděny odvody na veřejné zdravotní pojištění a současně jsou tito zastupitelé v zahraničí zdravotně pojištěni u tamní zdravotní pojišťovny, avšak tzv. centrum zájmu mají v České republice.

Z Ministerstva zdravotnictví jsme obdrželi odpověď, kterou přikládáme níže ke stažení. Podstatné sdělení z odpovědi Ministerstva zdravotnictví zni:

Pokud zastupiteli obce, který je zdravotně pojištěn v jiném členském státě EU, např. v Německu, od českého zaměstnavatele (v daném případě obce) plyne příjem, který podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění v německém systému zdravotního pojištění, pak toto pojistné a jeho výše musí být stanoveno podle německých právních předpisů, a pojistné na zdravotní pojištění musí být rovněž odvedeno do německého systému zdravotního pojištění. Je tedy potřeba nejprve určit, zda odměna člena zastupitelstva obce podléhá odvodu pojistného v jiném členském státě, v němž zastupitel obce je zdravotně pojištěn. V případě že ano, pojistné musí být odvedeno do tohoto jiného členského státu, a podle jeho platných právních předpisů.

Z výše uvedeného dovozujeme, že v případě, že odměna nepodléhá odvodu pojistného v jiném členském státě, pak se pojistné z odměny neodvádí.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví