15.06.2018

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Jak jsem avizovali v našem článku Nespěchejte s podáním oznámení podle zákona o střetu zájmů, přinášíme aktuální informace!

Číslo 112/2018 Sb. dostala avizovaná novela zákona o střetu zájmů, která byla dne 15. června zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte nejdříve 30. června 2018. 

Pokud systém centrálního registru oznámení bude mít technické problémy (je reálné, že stejně jako 30. listopadu 2017 v posledních minutách bude podávat oznámení nejvíce funkcionářů) není vina na straně funkcionáře, ale provozovatele systému. Doporučujeme si udělat print screen obrazovky s chybovým hlášením o technických problémech systému.

Novela nabyde účinnosti dnem 30. června 2018. Tímto dnem budou údaje o movitém majetku a závazcích všech uvolněných zastupitelů obcí a měst a neuvolněných radních statutárních měst a jejich městských obvodů a částí a údaje o movitém majetku, závazcích a příjmech u neuvolněných starostů, místostarostů a radních (s výjimkou statutárních měst a jejich městských obvodů a částí) přesunuty do neveřejné části centrálního registru oznámení.

Co a jak oznamovat, najdete v aktuálním vydání svazového časopisu  INSu č. 3/2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ivona Mottlová, SMO ČR