29.09.2018

Oznámení o střetu zájmu po volbách

V souvislosti s podzimními komunálními volbami je třeba pamatovat na povinnost veřejných funkcionářů podat výstupní oznámení do Centrálního registru oznámení (dále jen „CRO“) při ukončení funkce a vstupní oznámení do CRO při vzniku funkce.

V souvislosti s komunálními volbami je třeba pamatovat na povinnost veřejných funkcionářů podat výstupní oznámení do Centrálního registru oznámení (dále jen „CRO“) při ukončení funkce a vstupní oznámení do CRO při vzniku funkce. V případě, že v oznámení budou uvedeny zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje nebo oznámení nebude podáno ve stanovené lhůtě, hrozí pokuta v rozmezí 1 000 - 50 000 Kč. Pokuty tak mohou být citelné, proto je třeba být připraven, k čemuž má napomoci náš stručný návod na podání výstupních/vstupních oznámení do CRO, který je níže ke stažení. 

 Další informace, včetně metodiky a odpovědí na nejčastější dotazy, je možné dohledat na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

Ivona Mottlová, Kancelář SMO ČR