02.02.2012

Okruh nemocenského pojištění se pro neuvolněné zastupitele nerozšiřuje

Na začátku roku se objevily nejasnosti, zda se neuvolnění zastupitelé nemají nově považovat za členy kolektivního orgánu právnické osoby ve smyslu novely zákona o nemocenském pojištění. Kancelář Svazu se domnívá, že nikoliv.

Na začátku roku se objevily nejasnosti, zda se neuvolnění zastupitelé nemají nově považovat za členy kolektivního orgánu právnické osoby ve smyslu novely zákona o nemocenském pojištění. Kancelář Svazu se domnívá, že nikoliv.

Zákon č. 470/2011 Sb. v závěru loňského roku rozšířil okruh pojištěných osob v § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V novém bodu 18 se uvádí, že pojištěnými jsou členové kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkčního požitku.

Jsem přesvědčeni, že rozsah pojištěných osob z oblasti samosprávy již obsahuje bod 8. Pokud by tedy zákonodárce chtěl rozšířit okruh pojištěných osob o neuvolněné zastupitele, učinil by tak patrně prostřednictvím tohoto bodu. Domníváme se proto, že na zastupitele nelze nahlížet shodně jako např. na členy správních či dozorčích rad, kteří za svoji práci pobírají odměnu. Výše odměny, která může být zvýšena např. za členství v komisích, je zde druhotná.