30.03.2012

Ohlašování agend v samostatné působnosti

Na požadavek Svazu ve věci zjednodušení ohlašování agend v samostatné působnosti ministerstvo vnitra reagovalo, že z technických důvodů nemůže zavést odlišný proces ohlašování působnosti v agendě, která je vykonávána v samostatné působnosti samosprávných celků a proto nabídlo obcím metodickou pomoc, která je obsažena v „Kompendium metodiky pro proces oznámení působnosti“.

Na požadavek Svazu ve věci zjednodušení ohlašování agend v samostatné působnosti ministerstvo vnitra reagovalo, že z technických důvodů nemůže zavést odlišný proces ohlašování působnosti v agendě, která je vykonávána v samostatné působnosti samosprávných celků a proto nabídlo obcím metodickou pomoc, která je obsažena v „Kompendium metodiky pro proces oznámení působnosti“.

Jde o stručný popis kroků, které je třeba provést při registraci agendy. Podrobnější informace je zpracována v materiálu „Ohlášení agend a oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech“, který je k dispozici na 
http://www.szrcr.cz/file/51.
Telefonické konzultace poskytnou: Ing. Radim Menšík, tel.: 974 816 272 nebo Ing. Miroslav Kopeček, tel.: 974 816 268.