26.09.2018

Odměňování zastupitelů ve volebním mezidobí

Ministerstvo vnitra na svých stránkách uveřejnilo Aktuální dotazy a odpovědi k odměňování členů zastupitelstev ÚSC ve volebním mezidobí. 

Ministerstvo vnitra na svých stránkách uveřejňuje metodické materiály k odměňování zastupitelů ÚSC. Nově byly uveřejněny Aktuální dotazy a odpovědi k odměňování zastupitelů ÚSC ve volebním mezidobí, jejichž cílem je poskytnout odpovědi na dotazy v souvislosti s odměňováním ve volebním mezidobí a také na dotazy, jež odbor obdržel v průběhu roku, které nejsou uvedeny v metodických doporučeních. Tento materiál některé odpovědi uvedené v metodických doporučeních upřesňuje a dále rozvíjí. Kromě toho je zde doplněna i celá řada praktických příkladů. Upozorňujeme rovněž na novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterou došlo k navýšení odměn o 7 %, a to s účinností od 1. ledna 2019. Ve sbírce vyšla novela pod č. 202/2018 Sb. dne 20. 9. 2018. ODK aktuálně připravuje v této souvislosti i aktualizaci metodického doporučení č. 5.4, kterou lze předběžně očekávat ve II. polovině roku 2018.   Materiály jsou ke stažení zde.

Zdroj: MV ČR