27.05.2019

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra v tomto roce aktualizoval metodická doporučení

Konkrétně se jedná o Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 města Kostelec na Hané, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 statutárního města Liberec, o veřejném pořádku.

Konkrétně se jedná o Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 města Kostelec na Hané, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 statutárního města Liberec, o veřejném pořádku. 

Současně si Vás dovoluji informovat, že odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra v tomto roce aktualizoval metodická doporučení č. 5.5 - Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce a č. 7.1 - Metodické doporučení k postupu obce v případě konání akce typu technoparty. Tato metodická doporučení jsou v současné době k dispozici pouze v elektronické podobě, a to na webových stránkách Ministerstva vnitra.