18.07.2012

Obce se vracení majetku církvím bát nemusí

Po schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslaneckou sněmovnou se v médiích objevila řada článků, ve kterých zástupci obcí a měst vyjadřují obavu, že se církvím budou vracet pozemky, na kterých stojí obecní infrastruktura, školy a mateřské školky nebo sportoviště atd. Zákon však obsahuje ustanovení, která takovým situacím brání.

Po schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslaneckou sněmovnou se v médiích objevila řada článků, ve kterých zástupci obcí a měst vyjadřují obavu, že se církvím budou vracet pozemky, na kterých stojí obecní infrastruktura, školy a mateřské školky nebo sportoviště atd. Zákon však obsahuje ustanovení, která takovým situacím brání.

Základním principem navrhovaného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi je fakt, že církvím se bude vracet pouze majetek státu.  Majetek, který patří obcím, krajům a soukromým osobám, se  vracet nebude (za tento majetek by tedy měla být vyplacena finanční náhrada). Naopak přijetím  zákona získají tyto subjekty definitivní jistotu, že jejich vlastnictví nebude v budoucnu už nijak zpochybňováno.

Dále pak návrh zákona ve svém ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) stanoví, že se nevydávají pozemky, které byly zastavěny poté, co byly církvím státem odňaty. V Poslanecké sněmovně byl navíc přijat pozměňovací návrh, který ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) dále zpřesnil tak, že se nevydají pozemky, které jsou zastavěné a stavbu vlastní jiný subjekt než stát. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) návrhu zákona se pak nevydávají také pozemky, na kterých bylo zřízeno sportovní hřiště.

V praxi tedy mohou nastat následující situace:

a) Budova mateřské školy, která patří obci, se nachází na obecním pozemku, který dříve patřil církvi.  Pozemek i budova zůstávají obci. Obecní majetek se nevydává (§ 4 návrhu zákona), navíc je pozemek zastavěn stavbou, která nepatří státu (§ 8 odst. 1 písm. a) návrhu zákona).

b) Budova mateřské školy, která patří obci, se nachází na pozemku, který spravuje Pozemkový fond ČR. Pozemek dříve patřil církvi. Budova zůstává obci a pozemek se církvi nevydá, neboť je zastavěn stavbou, která nepatří státu  (§ 8 odst. 1 písm. a) návrhu zákona).

c) Na pozemku, který spravuje Pozemkový fond ČR, je obecní sportovní hřiště. Pozemek dříve patřil církvi. Pozemek se nevydá, neboť na pozemku bylo zřízeno sportovní hřiště  (§ 8 odst. 1 písm. e) návrhu zákona).

Dlouholetý problém řady obcí, které se díky blokovanému majetku na svém území nemohou plnohodnotně rozvíjet, by nyní mohl být konečně vyřešen. Svaz měst a obcí ČR sněmovnou schválený návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi podporuje a bude jej podporovat i v rámci projednávání v Senátu ČR.