17.05.2018

Novela zákona o střetu zájmů – Mýty a fakta

Dnes je na programu jednání Senátu novela zákona o střetu zájmů. Předseda Svazu Františekl Lukl oslovil všechny zástupce a požádal je o hlasování v zájmu starostů.

Dopis předsedy Svazu měst a obcí České republiky a starosty města Kyjova Františka Lukla senátorům, kteří dnes projednávají novelu zákona o střetu zájmů:

 

Milé paní senátorky, milí páni senátoři,

dnes budete projednávat novelu zákona o střetu zájmů. Horní komora Parlamentu byla vždy starostkám a starostům nakloněna, a proto ani v tomto případě nepochybuji o Vašem správném rozhodnutí. Přesto si dovolím pár poznámek, neboť jsem šokován, jak touha snad jen politicky exhibovat žene některé aktéry úmyslně špinit partnery. Doma mě učili být skromný a pokorný, ale i tyto cnosti mají své meze. A pokud Vám někdo vědomě a s úsměvem na rtech nasazuje psí hlavu, pak jako hrdý obyvatel Slovácka musíte říct DOST!

FAKTA:

 1. V honbě po AB se přijal zákon stylem, když se kácí les, létají třísky, který fatálně dopadl na představitele obcí. 
 2. Vědomi si zákonodárci této své chyby, byly připraveny dvě novely. Obě odmítnuty Vládou i LRV.
 3. Změna byla ale nutná, neboť by došlo k exodu zastupitelů obcí. PROTO
 4. Inicioval jsem jednání u premiéra Babiše, kde za účasti pana Polčáka představil pan starosta Helekal s kolegyní Bártlovou analýzu, která jasně ukázala na budoucí katastrofu. Tato analýza byla spouštěčem dalších kroků.
 5. Pan předseda Vondráček svolal pracovní skupinu zástupců všech politických uskupení PSP. Závěr byl jednoznačný. Musí se najít KOMPROMIS, který bude schválen napříč politickým spektrem
  a v hlasování projde jako nůž máslem. Připravili jsme tedy NÁVRH.
 6. Návrh (Helekal, Bártlová, Karlický, Lukl) byl představen na druhém jednání pracovní skupiny, kterého se účastnila i paní poslankyně Kovářová s kolegou Farským. PODSTATOU návrhu bylo ODSTRANIT to, co starostům nejvíc vadí. Tedy zveřejňovat věci movité, závazky a platy. Tyto skutečnosti mají být k nahlédnutí pouze orgánům činným v trestním řízení. A ne jak zněl původní návrh-sice na dožádání, ale komukoliv, kdo se přihlásí.
 7. Kompromis je něco za něco. Tedy veřejné zůstanou věci nemovité, ty, co se dnes stejně dohledají v katastru včetně obligací a akcií. 
 8. Přítomní členové pracovní skupiny KOMPROMIS ODSOUHLASILI.
  A ač bylo dohodnuto, že tyto změny budou vloženy na “nosič” novely poslance Výborného, nakonec si ji vzala za své paní poslankyně Kovářová.
 9. Všichni jsme si oddechli. Náprava bude zajištěna. ALE.
 10. Ti, co se na kompromisu nepodíleli, a tudíž neměli ani tušení, jak těžce
  a složitě se kompromis rodil, aby byl většinově přijatelný, začali hlásat, že je to málo. 
 11. A tak se KOMPROMIS VYŠPERKOVAL. Nic proti vylepšení, pokud by bylo jasné, že bude mít podporu a také, k mému velkému zklamání, pokud by jeho iniciátoři hanebně nešpinili naši předchozí aktivitu, paradoxně jedinou zatím úspěšnou. Bez ní by totiž, dovolím si tvrdit, dnes nebylo nic. Jen návrhy bez většinové podpory. 

Údajně jsme málo aktivní v prosazování tohoto lepšího návrhu. Myslím, že jsem Vám popsal, jak jsem se spolupodílel na novele, která jediná zatím prošla. Snažím se dělat jen smysluplné věci a neztrácet čas teatrálními gesty. 

Mou prioritou vždy bylo:

 1. Rychlá a úspěšná náprava majetkového striptýzu starostů. 
 2. Dát do území jasný a rychlý signál. Vaše soukromí je chráněno. Věci movité, závazky a platy, kromě orgánů činných v trestním řízení, ani na vyžádání, nikdo z veřejnosti neuvidí.

Nechávám plně na Vašem uvážení, paní senátorky a páni senátoři, zda-li vrácení schváleného kompromisního návrhu s “vylepšením” bude v PSP úspěšné. Nebo jen prodloužíme čas nejistoty, kdy a zda-li vůbec dojde ke změně zákona o střetu zájmů ve prospěch starostů. Pokud jste si jisti tím, že kolegové poslanci Váš návrh podpoří, pak jsem všemi deseti pro. V opačném případě půjde jen o plácnutí do vody a prodloužení pochybností. A s tím nemohu souhlasit. Naše obce spravují úžasní lidé, srdcaři, kteří si zaslouží naši ochranu, jistotu a podporu. 

Omlouvám se, že jsem Vás musel obtěžovat touto písemností a děkuji, jestli jste dočetli až sem. Roky se snažím, jak nejlépe umím, hájit zájmy samosprávy. Radostí je mi vždy Vaše podpora. A budu pevně věřit, že radostí nás všech skončí i náprava majetkového striptýzu představitelů obcí.


Pevné zdraví a svěží mysl,

František Lukl