23.05.2012

Novela stavebního zákona byla projednána ve Výboru pro veřejnou správu

Dne 23. května byla ve Výboru pro veřejnou správu projednána novela stavebního zákona. Svaz se koncentroval na dvě nevyřešené otázky. V obou případech poslanci nalezli kompromisní řešení, s kterým je Svaz poměrně spokojen.

Dne 23. května projednal Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny novelu stavebního zákona. Svaz měst a obcí koncentroval své zásadní připomínky na dvě nevyřešné otázky, které hodlal prosadit. První otázkou byl navrhovaný přechod kompetencí z obecních stavebních úřadů na stavební úřady obcí s rozšířenou působností. Druhá otázka souvisela s odstraňováním staveb.

Předkladatel navrhl vypustit bod, který upravoval výše uvedený přechod kompetencí. Návrh byl odůvodněn tím, že ministerstvo vnitra připravuje reformu veřejné správy, která se dotkne kompetencí obecních úřadů. Je proto v souladu s logikou vyčkat na tuto reformu. Tento návrh byl výborem jednomyslně přijat. 

Rovněž v druhé oblasti dosáhl Svaz svého cíle, neboť předseda výboru JUDr. Stanislav Polčák navrhl, aby odstraňování staveb nehradily obce ze svých zdrojů, nýbrž stát. Předseda Polčák svůj návrh odůvodnil novým občanským zákoníkem, který upravuje právní vztahy k tzv. opuštěným nemovitostem, které podle občanského zákoníku připadají po deseti letech státu. Pokud opuštěné nemovitosti připadají státu, bylo by logické, aby stát měl povinnost v určitých případech stavbu odstranit, neboť by mu tak jako tak připadla, míní Polčák. A pokud by se za čas našel vlastník, musel by vše uhradit, dodává. Tento názor je rovněž názorem Svazu.

Novela zákona by měla být ve druhém a třetím čtení projednána na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Pokud nebudou podány a schváleny poslanecké návrhy, které by výše uvedené návrhy rušily, je Svaz se stavem věcí poměrně spokojen. O dalším vývoji Vás budeme informovat.