31.05.2018

Novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem

Svaz neodmítá kontrolu jako takovou, naopak kontroly mohou působit v jistém ohledu preventivně a územně samosprávné celky se jim nebrání. Musí se však jednat o efektivní a smysluplný přístup.  Svaz požaduje novelu zákonů upravujících kontrolu měst a obcí, která by odstranila multiplicitu kontrol a vytvořila jasný systém. Rovněž by měla provázat kontrolní postupy a celý proces sjednotit.

Opět je ve vládní přípravě novela zákona, jejímž cílem je rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). O této skutečnosti jsme Vás informovali. Na základě návrhu by kontrole NKÚ bylo podrobeno hospodaření územních samosprávných celků a právnických osob, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast. Svaz neodmítá kontrolu jako takovou, naopak kontroly mohou působit v jistém ohledu preventivně a územně samosprávné celky se jim nebrání. Musí se však jednat o efektivní a smysluplný přístup.  Svaz požaduje novelu zákonů upravujících kontrolu měst a obcí, která by odstranila multiplicitu kontrol a vytvořila jasný systém. Rovněž by měla provázat kontrolní postupy a celý proces sjednotit. Ve vnitřním připomínkovém řízení 35 institucí, včetně Svazu, uplatnilo zásadní nebo doporučující připomínky.
Odmítáme navržené rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu jako celek. Připomínková místa spatřují v předloženém návrhu zásadní nedostatky jako zásah do samosprávy, absence hodnocení dopadů regulace (RIA), multiplicita prováděních kontrol u územně samosprávných celků.
Předkladatel se „vypořádal“ s připomínkami souhrnným stanoviskem, že je neakceptuje. Návrh tak jde do vlády s rozpory.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Ivona Mottlová