29.11.2018

Nezapomněli jste zapsat nové veřejné funkcionáře do centrálního registru oznámení?

Odbor střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti upozornil Svaz měst a obcí na jisté praktické nesnáze, se kterými se potýká v souvislosti se zápisem veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení jednotlivými obcemi.

Odbor střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti upozornil Svaz měst a obcí na jisté praktické nesnáze, se kterými se potýká v souvislosti se zápisem veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení jednotlivými obcemi. Přestože se zápis měl týkat všech veřejných funkcionářů, kteří svou funkci vykonávali ve volebním období 2014 – 2018 (v jejich případě se do registru zapisovalo ukončení výkonu funkce), i těch, kteří byli zvoleni do funkce pro volební období 2018 – 2022 (v jejich případě se do registru zapisovalo naopak zahájení výkonu funkce), a to včetně těch, kteří byli do funkce zvoleni znovu, mnohé obce tuto svou povinnost dosud nesplnily.

V této souvislosti odbor střetu zájmů zdůraznil, že dnem ukončení výkonu funkce se rozumí v případě uvolněných zastupitelů den 5. 10. 2018 (tj. první den voleb) a v případě uvolněných i neuvolněných starostů, místostarostů a členů rady den konání zasedání zastupitelstva, na němž došlo ke zvolení nového starosty, místostarosty a nových členů rady obce. Dnem zahájení výkonu funkce se pak rozumí v případě uvolněných zastupitelů den 6. 10. 2018 (tj. druhý den voleb), popřípadě den zasedání zastupitelstva, na němž došlo ke zvolení zastupitele do funkce, která byla z rozhodnutí zastupitelstva určena jako funkce, pro jejíž výkon je zastupitel uvolněn, a v případě uvolněných i neuvolněných starostů, místostarostů a členů rady den konání zasedání zastupitelstva, na němž došlo k jejich zvolení do příslušných funkcí.

Odbor střetu zájmů dále připomněl, že v návaznosti na zápis zahájení či ukončení výkonu funkce provedený obcí byli dotyční veřejní funkcionáři povinni učinit do registru příslušné oznámení (výstupní oznámení v případě zápisu ukončení výkonu funkce a vstupní oznámení v případě zápisu zahájení výkonu funkce), a to do 30 dnů ode dne, kdy k danému zápisu došlo. Příslušný obecní úřad byl přitom povinen veřejné funkcionáře, které do registru zapsal, o všech těchto skutečnostech vyrozumět, jakož jim i přidělit přihlašovací údaje do registru.

 

Další důležité informace lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v rubrice „Střet zájmů“

Případné dotazy lze zasílat na e-mailovou adresu OSZ@msp.justice.cz.