13.06.2018

Nespěchejte s podáním oznámení podle zákona o střetu zájmů

Přestože se blíží povinnost podat do 30. června 2018 čestné prohlášení podle zákona o střetu zájmů. Doporučujeme vyčkat a vyplnit jej až na poslední chvíli. Zajistíte si tak, aby se na zveřejnění vašich údajů vztahovaly změny, které se nám podařilo do zákona prosadit.

Přestože se blíží povinnost podat do 30. června 2018 čestné prohlášení podle zákona o střetu zájmů. Doporučujeme vyčkat a vyplnit jej až na poslední chvíli. Zajistíte si tak, aby se na zveřejnění vašich údajů vztahovaly změny, které se nám podařilo do zákona prosadit.

Novela zákona o střetu zájmů spočívající v omezení veřejnosti některých údajů u funkcionářů obcí byla podepsána prezidentem, premiérem a odeslána k publikaci do Sbírky zákonů. Jakmile novela vyjde ve Sbírce zákonů, budeme vás informovat.

Termín pro podání průběžných a mimořádných oznámení do registru střetu zájmů je 30. června 2018.  K omezení veřejnosti údajů dojde teprve dnem nabytí účinnosti novely, tj. 15. dnem ode dne zveřejnění ve Sbírce zákonů. Doporučujeme vyčkat s podáním oznámení na nabytí účinnosti novely.

Sledujte naše webové stránky, kde bude zveřejněno datum nabytí účinnosti novely, jakmile nám bude známo. Oznámení podaná před tímto datem budou přístupná v plném rozsahu do data nabytí účinnosti novely.

AKTUÁLNĚ: 
Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte nejdříve 30. června 2018.  Podrobnosti čtěte v tomto článku.

 

Ivona Mottlová, SMO ČR

Více jsme psali také v těchto článcích: