15.02.2019

Nesouhlas s institucionálními změnami stavebního zákona

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí se změnami ve stavebním zákoně, ztotožňuje se se stanovisky starostů.

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí se změnami ve stavebním zákoně, ztotožňuje se se stanovisky starostů.

Nesouhlasíme s návrhem nového stavebního zákona, zaznělo na prvním Krajském setkání Svazu v Ústí nad Labem v úterý 12. února.
Stěžejním tématem, které momentálně vyvolává velký rozruch mezi představiteli měst a obcí po celé ČR, jsou plánované změny ve stavebním právu neboli nový stavební zákon.
V Ústí nad Labem v rámci diskuze účastníci schválili výzvu určenou vedení Svazu, aby velice rázně hájilo zájmy obcí a měst, co se týče návrhů změn stavebního práva. Výzvu následně podepsali přítomní delegáti s tím, že bude předložena i na dalších dvanácti Krajských setkáních. „Již včera přijalo Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR usnesení o tom, že zásadně nesouhlasí s institucionálními změnami navrhovanými ve věcném záměru stavebního zákona, jejichž výsledkem má být vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy, rušení stavebních úřadů a vznik Nejvyššího stavebního úřadu,“ uvedla výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková.
„Zastupujeme téměř 8 a půl milionu lidí z celé republiky a nesouhlasíme s takto navrženými změnami ve stavebním právu,“ zdůraznil Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt. Dodal, že důležitá je také medializace  názoru starostů.
„Změny, které se týkají zrychlení a zjednodušení procesu stavebního řízení, Svaz vítá a podporuje,“ uvedla na závěr Radka Vladyková.

K výzvě a usnesení se mohou připojit i delegáti na dalších krajských setkáních, která na únor a březen pro starosty měst a obcí Svaz organizuje.