20.07.2018

Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo Analýzu trestné činnosti volených funkcionářů územně samosprávných celků

Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo Analýzu trestné činnosti volených funkcionářů územně samosprávných celků.  Celkem 84,2 % skončených věcí bylo skončeno v prověřování, aniž by došlo k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby.

Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo Analýzu trestné činnosti volených funkcionářů územně samosprávných celků. Z analýzy trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků za období let 2013–2017 zejména vyplývá, že tato oblast trestné činnosti tvoří z celkového objemu kriminality statisticky zcela zanedbatelný zlomek. Jedná se o méně než 0,03 % ze všech trestních řízení (za období pěti let se jedná o 438 věcí při celkovém počtu 1 331 328 vydaných záznamů o zahájení úkonů trestního řízení). Dominantní zdroj poznatků k zahájení trestního řízení ve věcech trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků pochází z trestních oznámení od fyzických či právnických osob. Z hlediska celkového období šlo o 76,3 %. Celkem 84,2 % skončených věcí bylo skončeno v prověřování, aniž by došlo k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby.

 

Zdroj: Analýza trestné činnosti volených funkcionářů územně samosprávných celků