04.01.2012

Nejdůležitější změny zákoníku práce

Přinášíme vám nejdůležitější změny zákoníku práce účinné od 1. ledna 2012

Novela zákoníku práce přináší několik podstatných změn, které se dotknou jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Co přináší výhodu jedné straně, postihuje stranu druhou.

 Dohoda o provedení práce

Nově bude možné dohodu uzavřít na 300 hodin ročně, což zaměstnavatelům umožní lépe vykrýt např. sezónní práce. Nevýhodou je fakt, že při příjmu vyšším než 10 000 Kč dojde k odvodu pojistného. Zaměstnavatelům ani zaměstnancům se proto nevyplatí uzavírat dohody na částku vyšší než 10 000 Kč.

 Smlouva na dobu určitou

Omezuje se nekonečné řetězení smluv na dobu určitou. Nově půjde sjednat pracovní poměr na dobu určitou nejdéle na tři roky a pouze třikrát po sobě se stejným zaměstnavatelem. Dohromady tedy 9 let.

 Zkušební doba

Novela přináší prodloužení zkušební doby u vedoucích pracovníků až na 6 měsíců. Sjednaná zkušební doba však musí tvořit nejdéle polovinu délky sjednaného pracovního poměru. Zaměstnavatelé tak budou mít více času k ověření vedoucích pracovníků.

 Odstupné

Nově bude odstupné při výpovědi z organizačních důvodů záviset na počtu let odpracovaných pro zaměstnavatele. Při pracovním poměru kratším než jeden rok náleží odstupné nejméně ve výši jednoho měsíčního platu. Nejméně dva průměrné měsíční platy náleží při pracovním poměru trvajícím více než jeden rok a méně než dva roky. Při pracovním poměru dva a více let náleží nejméně tři průměrné měsíční platy.

 Nová pravidla nemocenské

Zaměstnavatel může kontrolovat pacienta v prvních 21 dnech nemoci a pokud ho opakovaně nenajde doma, může tento fakt být i výpovědním důvodem bez odstupného. Pacient musí označit místo svého pobytu v nemoci jménem a funkčním zvonkem, aby kontrola mohla nemocného prověřit, zda dodržuje léčebný režim. Také vycházky se zpřísní, mohou trvat nejdéle 6 hodin denně, dobu určí lékař.

S dotazy z oblasti pracovního práva kontaktujte Mgr. Ludmilu Němcovou na tel: 234 709 723, mail: nemcova@smocr.cz