20.06.2017

Navýšení RUD znamená i více peněz na žáky

Jak jsme již informovali, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila navýšení podílu obcí na DPH. Spolu s tím byl schválen i pozměňovací návrh, který navyšuje kritérium počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí ze 7 na 9 %. Úměrně tomu se také snižuje kritérium koeficientu postupných přechodů u ostatních obcí a přepočítacího koeficientu u hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna z 80 % na 78 %.

Jak jsme již informovali v tomto článku, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní. Spolu s tím byl schválen i pozměňovací návrh, který navyšuje kritérium počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí ze 7 na 9 % a úměrně tomu se snižuje kritérium koeficientu postupných přechodů u ostatních obcí a přepočítacího koeficientu u hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna z 80 % na 78 %.

Za rok 2016 činila skutečná částka prostředků plynoucích za žáky 8 806 Kč na žáka, na základě predikce daní se pro rok 2017 odhaduje tato částka na 9 180 Kč na žáka. Zvýšení o 2 procentní body dle schváleného návrhu bude v průměru znamenat navýšení částky zhruba o 2 500 - 2 700 Kč na jednoho žáka a v kombinaci s úpravou sdílení daňových výnosů (navýšení podílu na DPH) by mohlo obcím přinést 12 000 Kč na žáka. U obcí, které nezřizují školu, byla obava, že díky navýšení kritéria (žáci) na 9 % dojde ke snížení jejich výnosů. Toto snížení však bude dostatečně kompenzováno zvýšením podílu na DPH, takže ve výsledku bude každé obci výnos ze sdílených daní navýšen. U obcí nezřizujících školu bude navýšení v rozmezí 300 až 500 Kč na obyvatele a u obcí, které školy zřizují cca 500 až 700 Kč na obyvatele. Jedná se pouze o odhady, skutečná částka bude záležet na výnosu daní.

Ve spolupráci se společnosti Czech Credit Bureau připravujeme kalkulačku, ve které si obce budou moci zjistit skutečnou částku, která jim po navýšení DPH či kritéria počtu dětí a žáků, přijde do rozpočtu.

Ing. Jana Chládková,
Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR