24.08.2018

Navýšení odměn členů okrskových volebních komisí potvrzeno

Ve čtvrtek 23. srpna 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění volební zákony. Uvedená vyhláška navyšuje odměny členům volebních komisí.

Ve čtvrtek 23. srpna 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění volební zákony. Jak jsme již avizovali v našem článku Stanovisko Svazu k návrhu odměn členům volebních komisí, uvedená vyhláška navyšuje odměny členům volebních komisí. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018 a nová výše odměn se uplatní již pro tyto komunální volby.

Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. Za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se odměna podle věty první zvyšuje o 400 Kč.

V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise o 1 000 Kč a ostatním členům okrskové volební komise o 700 Kč. Sbírka zákonů obsahující předmětnou vyhlášku je ke stažení níže. 

Ivona Mottlová, SMO ČR