18.06.2018

Návrh odměn členům volebních komisí

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna splnil slib daný v prosinci 2017 Svazu města a obcí ČR. Podívejte se na návrh vyhlášky, který minulý týden zamířil do připomínkového řízení.

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna splnil slib daný v prosinci 2017 Svazu města a obcí ČR (článek S navýšením odměn členům volebních komisí se počítá!). Do připomínkového řízení zamířil minulý týden návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony. Jedná se o změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, jejímž jediným účelem je plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí. Na nedostatečné ohodnocení členů okrskových volebních komisí Svaz dlouhodobě upozorňoval. Navržené zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí je zamýšleno již pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim 2018.

Navrhované navýšení zvláštních odměn pro okrskové volební komise v porovnání se stávající úpravou je znázorněno v následující tabulce:

 

současná výše odměny za I. kolo

navrhovaná výše odměny za I. kolo

současný příplatek

za II. kolo

navrhovaná výše příplatku za II. kolo

člen

1 300,- Kč

1 800,- Kč

200,- Kč

700,- Kč

místopředseda

1 300,- Kč

2 100,- Kč

200,- Kč

1 000,- Kč

zapisovatel

2 000,- Kč

2 100,- Kč

200,- Kč

1 000,- Kč

předseda

2 100,- Kč

2 200,- Kč

200,- Kč

1 000,- Kč

 

Navíc je  navrhováno navýšení odměny pro členy okrskových volebních komisí o dalších 400,- Kč v případě konání voleb do zastupitelstev obcí v územně členěných statutárních městech a hlavním městě Praze. S Ministerstvem financí se též podařilo předjednat navýšení odměn o 400,- Kč při opakovaném hlasování, ke kterému dochází v důsledku soudního přezkumu, jestliže soud rozhodne o neplatnosti hlasování, resp. neplatnosti části voleb, a hlasování ve volebním okrsku se opakuje.  O konečném osudu vyhlášky stejně jako o novele volebních zákonů, která je v současné době  projednávána ve Sněmovně, vás budeme včas informovat.

Ivona Mottlová, SMO ČR